Whitepaper: warmte inspecties met drones

img-1

Warmte inspecties zijn belangrijk bij het detecteren van isolatie problemen, lekkende daken, constructiedefecten, blokkades in leidingen en luchtbehandeling systemen. Daarnaast zijn thermische inspecties een essentieel onderdeel en van preventieve onderhoudsstrategieën voor apparatuur en gebouwen.

Traditioneel wordt zo’n inspectie uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus die fysiek de uitrusting of gebouw inspecteert met behulp van infrarood (IR) camera’s om warmteafwijkingen te detecteren. Echter, deze methode kan tijdrovend en gevaarlijk zijn, vooral bij het inspecteren van grote installaties, gebouwen of moeilijk toegankelijke gebieden.

Een alternatieve methode is om een drone te gebruiken om een warmte inspectie uit te voeren. In deze whitepaper bespreken we de voordelen van het gebruik van drones voor warmte inspecties, de benodigde apparatuur en technologieën en de stappen die nodig zijn om een succesvolle warmte inspectie met een drone uit te voeren.

Voordelen van warmte inspectie met drones

Diverse soorten warmte inspecties
Lekkages, Isolatie problemen, constructiefouten, leidingblokkades en HVAC systemen.

Het gebruik van drones voor warmte inspecties biedt verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele methode van handmatige inspecties. Enkele van deze voordelen zijn:

 • Verbeterde veiligheid:

  Het gebruik van drones elimineert de noodzaak voor technici om in potentieel gevaarlijke situaties te werken, zoals het beklimmen van hoge gebouwen of het betreden van gevaarlijke apparatuurruimtes.

 • Snellere inspectietijden:

  Met drones kan een warmte inspectie veel sneller worden uitgevoerd dan met handmatige inspecties. Dit kan de tijd en kosten van inspecties drastisch verminderen.

 • Grotere toegankelijkheid:

  Drones kunnen toegang krijgen tot ontoegankelijke gebieden zoals daken, schoorstenen en andere gebieden die moeilijk te bereiken zijn met traditionele methoden.

 • Nauwkeurigere metingen:

  Drones bieden nauwkeurigere metingen omdat ze in staat zijn om beelden te leveren vanuit verschillende hoeken en hoogtes. Dit kan helpen bij het opsporen van temperatuurverschillen die niet zichtbaar zijn vanaf de grond.

Benodigde apparatuur en technologieën

Om een succesvolle warmte inspectie met een drone uit te voeren, zijn er verschillende apparatuur en technologieën nodig:

 1. Drone:

  Een drone met GPS welke krachtig genoeg is om zowel de gimbal als de thermische camera te dragen. Er zijn drones met geintegreerde thermische camera of de moigelijkheid om een externe warmtebeeldcamera te bevestigen. 
 2. Thermische camera:

  De camera moet in staat zijn om warmtebeelden te maken van hoge kwaliteit. Er zijn verschillende merken en modellen beschikbaar, variërend in resolutie, bereik en prijs.
 3. Software:

  De thermische camera wordt geleverd met software om warmtebeelden te analyseren en te interpreteren. Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar, variërend in complexiteit en prijs.
Warmtebeeldcamera onder een drone
Hexacopter (6 rotoren) met thermische camera

Stappen om een succesvolle warmte inspectie uit te voeren

Het uitvoeren van een warmte inspectie met behulp van een drone vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Hieronder een overzicht met stappen die moeten worden genomen om een succesvolle warmte inspectie uit te voeren:

 1. Plan de inspectie:

  Voordat de inspectie begint, moet een plan worden opgesteld dat aangeeft welke gebieden moeten worden geïnspecteerd en welke procedure moet worden gevolgd om de warmtebeelden vast te leggen en te analyseren. Dit plan moet ook de veiligheidsprocedures en -protocollen omvatten.

 2. Selecteer de juiste drone en apparatuur:

  Afhankelijk van de grootte van het gebied dat moet worden geïnspecteerd, moet de juiste drone en thermische camera worden geselecteerd. Het is ook belangrijk om de juiste software te hebben om de warmtebeelden te analyseren en te interpreteren.

 3. Kalibreer de apparatuur:

  Voorafgaand aan de inspectie moet de thermische camera worden gekalibreerd om nauwkeurige metingen te garanderen.

 4. Voer de inspectie uit:

  De drone moet worden gevlogen volgens het inspectieplan en de warmtebeelden moeten worden vastgelegd. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende verlichting en om de drone stabiel te houden tijdens het vastleggen van de beelden.

 5. Analyseer de warmtebeelden:

  De warmtebeelden moeten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd om eventuele afwijkingen te detecteren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de software die bij de thermische camera wordt geleverd.

 6. Rapporteer en volg op:

  De bevindingen van de warmte inspectie moeten worden gerapporteerd en opgevolgd. Indien nodig moeten reparaties of vervangingen worden uitgevoerd om de integriteit en veiligheid van de apparatuur of het gebouw te garanderen.

Conclusie

Het gebruik van drones voor warmte inspecties en schade bepalingen biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele inspectiemethoden. Het kan de veiligheid verbeteren, inspectietijden verkorten, de toegankelijkheid vergroten en nauwkeurigere metingen leveren.

Om een succesvolle warmte inspectie met een drone uit te voeren, is het belangrijk om zorgvuldig te plannen, de juiste apparatuur te selecteren, de apparatuur te kalibreren, de inspectie uit te voeren, de warmtebeelden te analyseren en de bevindingen te rapporteren en op te volgen.

Met de juiste planning en uitvoering kan een warmte inspectie met behulp van een drone een waardevolle tool zijn voor preventief onderhoud, gebouw- en apparatuurbescherming en het besparen op energiekosten.