Dronebeelden bij brand of water schade

img-1

Een zakelijke toepassing van een drone is o.a. om schade te inspecteren welke is ontstaan na een brand of overstroming. Het kan gebeuren dat een gebouw of terrein niet mag worden betreden wegens instortingsgevaar of lokale verordeningen. Hierbij kan een drone uitkomst bieden. 

We hebben diverse drones waarmee we in moeilijk toegankelijke gebieden en gebouwen kunnen vliegen en schade kunnen vastleggen. Dit helpt voor een risico inventarisatie, schade indicatie en voor beeldmateriaal bij een verzekeringsclaim.

Drone inspectie

Veiligheid is een groot goed. Een schade inspectie waarbij een drone video en foto’s maakt geeft snel een duidelijk beeld van de situatie ter plaatse. Hiermee kunnen de juiste maatregelen worden genomen om de veiligheid te verbeteren en eventuele gevolgschade te voorkomen.

Aanvragen voor beeldmateriaal m.b.t. veiligheid vraagstukken behandelen we met voorrang. Neem direct contact met ons op en geef duidelijk aan of sprake is van een spoedsituatie.

Overstromingsschade

Mogelijke constructie schade

De schade is onvoorspelbaar bij een brand. Branden kunnen woningen maar ook grote faciliteiten verwoesten. Het hangt af van de locatie, het type brand, de omgeving en de weersomstandigheden. Drones kunnen van dienst zijn door de schade vast te stellen welke moeilijk door inspecteurs of ingenieurs kan worden uitgevoerd. Wanneer een gebouw mogelijk instabiel is kunnen drones  muren en draagconstructies inspecteren. 

Mogelijke milieu schade

Bij brand komen er vaak schadelijke stoffen vrij in de lucht, oppervlakte water of bodem. Vooral bij chemische faciliteiten kan een dorne uitkomst bieden door in het fabrieksgebouw te navigeren en mogelijke gevaren te identificeren. Met de dronebeelden kan een ingenieur beter beoordelen of er sprake is van accuut gevaar of verontreiniging.

Voorbeelden

Het materiaal wat we gebruiken

We zijn ons bewust van de risico’s tijdens inspecties met cameradrones en thermische drones. Onze dronepiloten worden met regelmaat getoetst qua kennis en kunde. We vergroten de veiligheid door het werken met a-kwlaiteit materiaal, vaste procedures en waarnemers welke de dronepiloot ondersteunen. Neem contact met ons op zodat wij middels dronebeelden meer helderheid kunnen geven in veiligheidsvraagstukken en schadepost indicaties.

Inspectie dronebeelden t.b.v. schade opname