Terug naar overzicht met actieve projecten.

Project Moergestels Broek

Juni 2023 is actief gezocht naar de nesten van de Europese kwartels in natuurreservaat Moergestels Broek. Nestdetectie is gepland voor 2 gebieden, op onderstaande kaarten staan alle buitenste locaties van het gebied gemarkeerd. Gebiedsdefinitie: omtrek: 5,4 KM, oppervlakte, 0,8 KM2.

Doel van de opdracht is m.b.v. drones en warmtebeeld technologie de gps locatie te bepalen van alle nesten in de vlieggebieden. Bij elke detectie wordt zowel een warmtebeeld als een normale foto gemaakt. 

De coördinaten van elk nest zijn vastgelegd en gefotografeerd. Het beeldmateriaal is gebruikt om de vogelsoort te determineren. Er volgt geen fysieke controle of nestmarkering door een veldoperator, de nesten worden met rust gelaten. Naast registratie door de dronepiloot heeft de aanwezige boswachter ook elk nest  bekeken en geadministreerd. 

Na de opdracht is een digitale lijst ter beschikking gesteld met de gps coordinaten van elk nest, alsmede het bijbehorende beeldmateriaal. Tevens zijn de nestlocaties vastgelegd in Google My Maps.

Projecteigenaar is Jeroen den Ridder (06-23318665).

Risico inventarisatie Infrastructuur

 1. Aan de noordzijde van beide vlieggebieden ligt de snelweg A58.
 2. Aan de noordzijde van beide vlieggebieden staan hoogspanningsmasten.  Deze masten staan gemiddeld 350 tot 400 meter uit elkaar en zijn 60 tot 70 meter hoog.
 3. Aan de zuidzijde van beide vlieggebieden liggen verspreid enige woningen en bedrijven.
 4. In vlieggebied 2 ligt een paardefokker.
 5. In vlieggebied 2 ligt een kalkoenhouderij.
 6. Het natuurgebied ligt op de rand van EHEH EINDHOVEN CTR.

Risico inventarisatie Natuur

 1. Vogels en vogelnesten;
 2. Reekalfjes en reekalfnesten;
 3. Konijnen en hazen;
 4. Stal en weide dieren.

Mitigerende maatregelen

Geen aanvullende mitigerende maatregelen. De boswachter heeft toezicht gehouden op het welbevinden van de natuur en waar nodig contact gezocht met belanghebbenden. Gezien de aanhoudende droogte zal Drone Fotograaf Nederland extra brandblussers meenemen om evt calamiteiten te kunnen bestrijden.

Informerende maatregelen

In de vlieggebieden zijn belanghebbenden waar nodig geinformeerd in geval de situatie ten velde en de drone operatie daartoe aanleiding gaf.

StreetView vlieggebieden

Verslag en resultaten

Verslag

Vliegdag 1:

 • Gebruikte drone en camera’s: oude maar robuuste enterprise drone DJI Matrice 200 (bouwjaar februari 2018) + Zoomcamera  Zenmuse X5S (bouwjaar februari 2018) + niet -geintegreerde  warmtebeeldcamera Flir Tau2 (bouwjaar 2012 – 2020), nadeel: niet-synchrone beelden waardoor dronepiloot 2 aparte monitors in de gaten moet houden.
 • De drone operatie  liep van 05:00 tot 07:30 uur. Hierna werd de omgevingstemperatuur te hoog waardoor warmteverschillen met vogels en nesten te klein werd voor goede dectectie.

 

Vliegdag 2

 • Gebruikte drone en camera’s: DJI Matrice 200 (bouwjaar februari 2018) + Zoomcamera  Zenmuse X5S (bouwjaar februari 2018) + niet -geintegreerde  warmtebeeldcamera Flir Tau2 (bouwjaar 2012 – 2020), nadeel: niet-synchrone beelden waardoor dronepiloot 2 aparte monitors in de gaten moet houden.
 • De drone operatie liep van 05:00 tot 07:15 uur. Hierna werd de omgevingstemperatuur te hoog waardoor warmteverschillen met vogels en nesten te klein werd voor goede dectectie.

Vliegdag 3

 • De drone operatie van vliegdag 3 is geannuleerd i.v.m. weersomstandigheden. Nachtelijke regen tot 06:06 uur. Achteraf gezien was daarna nog een korte detectie sessie mogelijk geweest. 

Vliegdag 4

 • Gebruikte drone en warmtebeeldcamera: nieuwste generatie lichtgewicht enterprise drone DJI Mavic 3 Thermal  + geintegreerde warmtbeeldcamera inclusief focus & find mode (bouwjaar november 2022) met remote welke middels split screen mode zowel zoomcamera als warmtebeeld camera kan weergeven. Voordeel is dat dronepiloot beide beelden in 1 oogopslag kan zien. Voor precisie navigatie was de bijbehorende RTK-module opgebouwd.
 • De drone operatie liep van 05:00 tot 07:10 uur. Hierna werd de omgevingstemperatuur te hoog waardoor warmteverschillen met vogels en nesten te klein werd voor goede dectectie.
 • Doordat hazen zeer mobiel zijn is het aannemelijk dat sommige meermalen zijn gedetecteerd.
 

Vliegdag 5

 • Gebruikte drone en warmtebeeldcamera: nieuwste generatie lichtgewicht enterprise drone DJI Mavic 3 Thermal  + geintegreerde warmtbeeldcamera inclusief focus & find mode (bouwjaar november 2022) met remote welke middels split screen mode zowel zoomcamera als warmtebeeld camera kan weergeven. Voordeel is dat dronepiloot beide beelden in 1 oogopslag kan zien. Voor precisie navigatie was de bijbehorende RTK-module opgebouwd.
 • De drone operatie is ivm grondmist later gestart en liep van 05:30 tot 07:30 uur. Hierna werd de omgevingstemperatuur te hoog waardoor warmteverschillen met vogels en nesten te klein werd voor goede dectectie. Het laatste half uur werd het inspectiegebied snel te warm door de opkomende zon en afwezigheid van een beschermende bomenrij. Om het gebied zoveel mogelijk in kaart te brengen is deze laatste vliegdag gekozen om door te vliegen. Met de laatste batterij is daarom vooral gefocussed op de kleine strook schaduw van de bomenrij bij de snelweg.
 • Doordat hazen zeer mobiel zijn is het aannemelijk dat sommige meermalen zijn gedetecteerd.
 • Vliegdag 5 geëxperimenteerd met splitscreen fotografie i.v.m. uitvraag klant of dit waarde vermeerderend is (zie foto’s bij vliegdag 5).

Resultaten vliegdag 01

Volg nr Dectectie type Coordinaten
01 Reekalf 51.522643, 5.191182
02 Fazant vliegvlug kuiken 51.522689, 5.194977
03 Nest vermoedelijk kuikens Veldleeuwerik 51.522808, 5.196381
04 Fazant vliegvlug kuiken 51.523524, 5.194079
05 Kwartel koppel 51.523065, 5.196002
06 Kwartel koppel 51.523225, 5.196364
07 Fazant vliegvlug kuiken A 51.523978, 5.194840
08 Fazant vliegvlug kuiken B 51.523978, 5.194840
01
02
03
04
05
06
07
08
Vorige slide
Volgende slide

Resultaten vliegdag 02

Volg nr Dectectie type Coordinaten
09 Nest kuiken fazant 51.523965, 5.195523
10 Fazant hen zonder nest 51.524754, 5.194385
11 Nest met kuiken fazant 51.524507, 5.195754
12 Fazant vliegvlug kuiken 51.524865, 5.194271
13 Fazant hen zonder nest 51.525538, 5.192478
14 Nest kuiken fazant 51.526820, 5.197406
15 Nest fazant 51.528814, 5.196808
16 Nest vermoedelijk graspieper 51.525312, 5.195830
17 Graspieper (vermoedelijk op nest) 51.526597, 5.196714
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Vorige slide
Volgende slide

Resultaten vliegdag 03

drone operatie geannuleerd

Resultaten vliegdag 04

Volg nr Dectectie type Coordinaten
01 Koeien 51.527740655, 5.202584749
02 Ree, groot kalf of volwassen (mobiel) 51.526769086, 5.199871077
05 Haas 51.526258990, 5.199153290
06 Kwartel groot (zeer mobiel) 51.525564406, 5.200450305
07 Haas 51.525563701, 5.202317892
08 Kleine vogel, vloog uit beeld voor identificatie 51.523743793, 5.201167797
09 Ree, groot (zeer mobiel) 51.522885921,5.201961973
10 Haas 51.522137893,5.200917199
11 Fazant op nest 51.521723745,5.199163481
12 Haas (bleef stil zitten!) 51.521305086,5.201888177
13 Haas klein (rende weg en verdween uit beeld) 51.520678176,5.198025864
14 Haas 51.520148872,5.197082522
15 Haas bij boom 51.520294640,5.198792922
16 5 hazen, 1 groot, 4 klein 51.520458078,5.200692338
17 Haas 51.519557920,5.202090807
18 Haas 51.519139015,5.195942850
19 Klein te mobiel vogeltje 51.518435374,5.197688292
20 Fazant mobiel 51.518565742,5.196322250

Resultaten vliegdag 05

Volg nr Dectectie type Coordinaten
21 Check evt mitigerende maatregelen voor paarden 51.523699608,5.203543403
22 Haas op steroïden 51.523644397,5.207770824
23 Haas 51.523338668,5.212723178
24 Haas 51.522246592,5.211825051
25 Haas 51.522680656,5.208915794
26 Warmtebeeld calibratie met beeld van paarden en palen en water en bomen 51.523385679,5.207884793
27 Haas 51.523927074,5.204780806
28 Fazant 51.523942680,5.209578887
29 Haas 51.524495656,5.207550832
30 Haas 51.524625526,5.210032060
31 Koeien 51.524606907,5.207341292
32 Haas 51.524968123,5.204832243
33 Haas 51.524917099,5.210784031
34 Haas 51.525213676,5.208324662
35 Graspieper 51.525237753,5.207427244
36 Haas 51.525234954,5.203915845
37 Haas door gedrag omiskenbaar, niet ingezoomed ivm tijdsdruk 51.526487983,5.206633750
38 Haas 51.527022664,5.205416100
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Vorige slide
Volgende slide